Hôm nay :

Hotline: 0968 870 456 - 0935 592 920

-->

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban] [giamgia]Giảm giá:[/giamgia] [xuatxu] Xuất xứ: Việt Nam [/xuatxu] [tomtat]

Chiều Cao Cây: Vụ Đông Xuân: 55 – 60cm – Vụ Hè Thu: 65 – 80cm

Thời gian ra hoa: 58-60 ngày vào vụ đông xuân (Ngày dài), 70-78 ngày vào vụ hè thu (Ngày ngắn)

Kích Cỡ Hoa: 9 – 11cm

Màu sắc: Cam Đỏ
[/tomtat] [mota]
VẠN THỌ CAO LỠ  RỒNG VÀNG 09 CỔ LÙN
Màu sắc: Cam Đỏ
Chiều Cao Cây: Vụ Đông Xuân: 55 – 60cm – Vụ Hè Thu: 65 – 80cm
Thời gian ra hoa: 58 - 60 ngày vào vụ đông xuân (Ngày dài), 70 - 78 ngày vào vụ hè thu (Ngày ngắn)
Kích Cỡ Hoa: 9– 11cm
Gieo: Cần phủ hạt lớp đất mỏng, nảy mầm 3-5 ngày
Trồng: 14 - 15 ngày sau khi gieo
Cơi Ngọn: 28 - 30 ngày sau gieo cần cơi ngọn để có hoa to, đều. Cần lặt chèo để lại nụ chính
Bón phân: 10 ngày sau khi trồng tưới phân lần đầu và cứ cách 10 ngày thì tưới phân một lần cho đến khi cây ra nụ lớn (khoảng 45-50 ngày sau khi trồng) thì ngừng tưới phân để tránh làm khô nụ hoa
Trồng được quanh năm thích hợp trồng chậu
Số lượng hạt: 380 – 400 hạt/1g
Độ sạch >97%
Này mầm >85%
Độ ẩm <8%[/mota]

BACK TO TOP