Hôm nay :

Hotline: 0968 870 456 - 0935 592 920

-->

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban] [giamgia]Giảm giá:[/giamgia] [xuatxu] Xuất xứ: Việt Nam [/xuatxu] [tomtat]

Chiều Cao Cây: Vụ Đông Xuân: 35 – 45cm – Vụ Hè Thu: 55 – 60cm

Thời gian ra hoa: 58-60 ngày vào vụ đông xuân (Ngày dài), 70-78 ngày vào vụ hè thu (Ngày ngắn)

Kích Cỡ Hoa: 8 – 10cm

Màu sắc: Vàng Chanh 
[/tomtat] [mota]
VẠN THỌ LÙN RỒNG VÀNG 45
Màu sắc: Vàng Chanh 
Chiều Cao Cây: Vụ Đông Xuân: 35 – 45cm – Vụ Hè Thu: 55 – 60cm
Thời gian ra hoa: 58 - 60 ngày vào vụ đông xuân (Ngày dài), 70 - 78 ngày vào vụ hè thu (Ngày ngắn)
Kích Cỡ Hoa: 8 – 10cm
Gieo: Cần phủ hạt lớp đất mỏng, nảy mầm 3-5 ngày
Trồng: 14 - 15 ngày sau khi gieo
Cơi Ngọn: 28 - 30 ngày sau gieo cần cơi ngọn để có hoa to, đều. Cần lặt chèo để lại nụ chính
Bón phân: 10 ngày sau khi trồng tưới phân lần đầu và cứ cách 10 ngày thì tưới phân một lần cho đến khi cây ra nụ lớn (khoảng 45-50 ngày sau khi trồng) thì ngừng tưới phân để tránh làm khô nụ hoa
Trồng được quanh năm thích hợp trồng chậu hoặc ngoài luống
Số lượng hạt: 380 – 400 hạt/1g
Độ sạch >97%
Này mầm >85%

Độ ẩm <8%[/mota]

BACK TO TOP