Hôm nay :

Hotline: 0968 870 456 - 0935 592 920

-->

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban] [giamgia]Giảm giá:[/giamgia] [xuatxu] Xuất xứ: Việt Nam [/xuatxu]
[tomtat]
Chiều Cao Cây: 20 - 30cm

Thời gian ra hoa: 80 - 105 ngày

Kích Cỡ Hoa: 1.5 - 2.0cm

[/tomtat] [mota]

[/mota]

BACK TO TOP